akil tutulmasi nedir ?

akil tutulmasi

 1. frankfurt okulu temsilcilerinden max horkheimer'ın okuyunca aklımın tutulmasına neden olan ve "ince kitaplar daha zor anlaşılır" tezimi doğrulatan kitabı.
  (5/1/2008 08:59, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 2. star gazetesi genel yayın yönetmeni mustafa hoş'un 03 ocak 2008 tarihinde yaşadığı durum. bu gerekçeyle köşe yazısı yazamamış.
  (bkz: hergün tutulsa kaç yazar)
  (bkz: mustafa hoş)
  (6/1/2008 10:34 ~ 06/01/2008 10:37, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 3. (19/6/2009 11:39, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 4. max horkheimer tarafından araçsal aklın eleştirisini yapmak amacıyla yazılan kitap. yazar kitabın birinci bölümü olan araçlar ve amaçlarda, öznel akıl ile nesnel akıl arasında bir ayrım yapar, kişisel çıkar düşüncesinin yoğunlaşması ile birinci tip aklın ikincisini yok ettiğini vurgular. bu bağlamda tikel olan evrensel olanın yerine sahip çıkmıştır. nihayetinde, diğer bütün değerler gibi akıl da araçsallaşmıştır. horkheimer, kitabının ikinci bölümünü olan çatışan reçetelerde, aklın araçsallaştırılması ile pozitivizm - pragmatizm arasındaki ilişkiyi anlatır. pozitivist araştırma geleneği, araçsal aklın yolundan giderek sadece sayılabilir, nitel olanı göz önüne almakta, adalet, doğruluk gibi sınıflandırılamayan değerleri yok saymaktadır. üçüncü bölüm olan doğanın başkaldırması, insanın doğa üzerinde egemenlik kurma arzusunu eleştirirken yepyeni bir emek tanımlaması sunar. bu bağlamda emek, geleneksel marksist felsefedeki gibi, olumlu bir anlam taşımaktan çıkar, tarih üzerinde yara izleri bırakan bir silah çehresi kazanır. bu bölümde horkheimer, darwinizmin "uyum sağlama yetisi olan yaşar, diğerleri yok olur" şeklindeki görüşü ile faşizm arasında ilişki kurar. sonraki bölümde modern insanın yaşamı ile araçsal akıl ilişkisi kurulur. en son bölüm ise felsefe kavramının araçsal akıl bağlamında tartışılmasını içerir. aydınlanmanın diyalektiği'nden önce okunması gereken, anlaşılması kolay ve "akıl açıcı" bir şaheserdir.
  (20/12/2009 23:05, pate)
  Facebook'ta paylaş